تمام مطالب برچسب : پیشنهاد رد نشدنی

پیشنهاد رد نشدنی کسب و کار شما چیست؟| ماجرای باغبانی که تضمینی درخت می کاشت!

پیشنهاد رد نشدنی کسب و کار شما چیست؟| ماجرای باغبانی که تضمینی درخت می کاشت!

داستان از این قرار بود که وقتی داشتم خانه ام را می ساختم،برای باغچه چند تا درخت خریدم (لیمو،خَرزَهره و …) و شروع کردن به کاشتن آن ها،اینجا از بس هوا گرم بود که درخت ها سوختند! و ثمر ندادند به جز یکی!(آن یکی هم در هر شرایطی رشد می کند) تا اینکه آوازه یک نفر را شنیده بود که شعارش این بود درخت برایت می کارم اگر رشد نکرد و ثمر نداد پولت را پس می دهم! گفتم مگه میشه این جور گارانتی دادن؟ تا اینکه این فرد برای یکی از پارک ها حدود ۲۰۰ تا درخت کاشته بود و بعد از ۵ ماه حدود ۵۰ تا از آن ها ثمر نداده بود (دلایل مختلفی داشت) و جالب این […]