روند یا رویداد؟کدام یک ما را موفق می کند؟

 1. دیروز در دادگاه خانواده بودم و دو نفر زن و شوهر قصد داشتند از هم طلاق بگیرند،وقتی دلیلش را پرسیدم گفتند که یک دعوای بین آن ها باعث شده آن ها طلاق بگیرند.از شما یک سوال دارم به نظر شما تنها دلیل طلاق  آن ها  “رویداد دعوا کردن”بود؟ قطعا می توان گفت فقط اتفاق دعوا باعث این طلاق نیست.دعوا کردن آن ها یک “رویداد” است.
 2. تعارض میان این زن و شوهر، احتمالاً مدتها قبل شکل گرفته و به تدریج در شرایط مختلف و در اثر رفتارها و رویدادهای مختلف، عمیق‌تر شده است.
 3. به نظر شما به وجود آمدن جنگ بین دو کشور،دعوای دو داداش،زن و شوهر فقط از یک رویداد یا اتفاق هست؟ قطعا خیر
 4. رابطه‌ی بین دو دوست یا یک زوج هم طی «یک رویداد» خراب نمی‌شود. بلکه«روندی طولانی» طی می‌شود تا رابطه‌ی تخریب شود.
 5. پس رویدادها وقتی کنار هم جمع می شوند یک روند یا فرآیند را تشکیل می دهند
 6.  چاقی و اضافه وزن یک روند است و اگر به آن توجه نکنیم رویدادهایی مثه بیماری قند،فشار خون،چربی،دیابت،سرطان اتفاق می افتد.
 7. اگر در پی روند بهتری در زندگی هستیم بایستی رویدادهای بهتری را رقم بزنیم.
 8. موفقیت یک شبه حاصل نمی شود،زیرا روند موفقیت نیاز به رویدادها موفقیت آمیزی دارد.
 9. روند را اگر جام بلور در نظر بگیریم زمانی که به زمین می خورد و می شکند،هر کدام از آن تکه ها می شود یک رویداد.
 10. یک هندوانه را در نظر بگیرید،که به ۸ تیکه یا اسلایس تقسیم می کنید،خود هندوانه روند است و اسلایس ها رویداد است.
 11. رویدادها انواع مختلفی دارند:مثلا اتفاقاتی که برای من و تو می افتد،چیزهایی که ناگهان از دست می دهیم،اتفاقی که برای خودمان و دوستانمان می افتد،جمله ای که با آن مواجه می شویم،فیلمی که می بینیم،کتابی که می خوانیم و…
 12. ترند (Trend) یا روند در صنایع مختلف نیز کاربرد دارد. در صنعت مد و پوشاک،بازار و… که در هر یک معنی خاص خود را می دهد.

۱۲- با یک جمله از محمدرضا شعبانعلی این مقاله را به پایان می رسانم:

ﺑﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺨﺖ ﺧﻮﺵ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﮏ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ …
ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻭﻟﯽ ﻣﺪﻝﻫﺎﯼ ﺫﻫﻨﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻣﯿﺴﺎﺯﯾﻢ.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید