در این ویدیو ۱۰ دقیقه ای سعید بهزادی نویسنده کتاب قهرمان بزدل در مورد “عدد شکست ” برای موفق شدن در زندگی صحبت می کند.

سعید بهزادی می گوید: اگر نترسی یه جای کار تو میلنگه

درباره نویسنده

سعید بهزادی

پیام بگذارید